Alejandra

Poetičen in intimen dokumentarni portret, v središču katerega je vprašanje identitete posameznika. Kaj človeka formira? Koliko zgodb nosi v sebi posameznik? Kakšna je vloga družinskega izročila? Laurencicheva na odgovore namiguje s stavkom: "Vsaka vrata, ki zaloputnejo, naredijo prostor spominu."


Sinopsis

Izhodišča dokumentarnega portreta so trije "prostori", dejanski in hkrati metafizični gradniki Laurencicheve kot slehernice in literatke, v kateri sta prepletena tako latinski temperament kot slovanska letargija. Kot naravna iztočnica se ponuja slovenski "prostor", prostor njenih korenin.

Pred prvim obiskom domovine prednikov ga je Laurencicheva v sebi nosila le kot imaginarij, skonstruiran svet predstav, spominov in podob, ki so nastale na podlagi pripovedovanj in starih fotografij. V ta svet se zdaj vrača s svojim pisanjem in s tem kolaž predstav sooča z resničnostjo.

Priložnost odstiranja slovenskega pola njene identitete predstavlja serija literarnih pogovorov po državi in zamejstvu, ki jih načrtujemo ob pomoči Študentske založbe in Mariborske knjižnice, ter obiski krajev in ljudi, s katerimi je povezana.

Ekipa

Klemen Brvar, rojen 22. 11 1980 v Mariboru. Po končani Prvi Gimnaziji Maribor (1995/1999) študiral zgodovino in geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani (diplomiral 2006/2007). Decembra 2012 magistriral na Filozofski fakulteti v Mariboru (zgodovina: Pogledi slovenskih in hrvaških komunistov na nacionalno vprašanje med obema vojnama)

 

 

Asja Grauf, rojena leta 1980 v Mariboru. Osnovno in nižjo glasbeno šolo obiskovala v Mariboru. Po končani osnovni šoli nadaljevala šolanje na II. gimnaziji v Mariboru in hkrati obiskovala program glasba na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Po maturi opravila sprejemni izpit na Univerzi za glasbo v Gradcu (Universität für Musik und Darstellende Kunst) v okviru izmenjave študentov leta 2004 študirala na Conservatorio statale di Musica Giuseppe Tartini v Trstu, kjer je leta 2007 končala bolonjski program II.stopnje (Master).

 

Slovenski filmski center | Ministrstvo za kulturo RS | Ministrstvo za notranje zadeve | Ministrstvo za pravosodje in javno upravo | RTV Slovenija | Slovenske železnice
Cinestyria | BTT tekstil d.o.o. | Art Rebel9 | Oebb | Esodoc | Jihlava film festival | Doc in Europe